« LEGENDE DU REQUIN, Pe’ī mangarévien » (LAGUESSE Janine, BULLETIN DE LA SOCIETE D’ETUDES OCEANIENNE TOME IX N°12, Décembre, 1955 « LA DANSE DU REQUIN ») (Traductions : Cynthia Hugues et Albert Hugues)

REO MAGAREVA - Mangarévien

« TE ATOGA MŌ TE MAGO, te Pe'ī magareva » (ko LAGUESSE Janine, BULLETIN DE LA SOCIETE D'ÉTUDES OCEANIENNE TOME IX N°12, Kune, 1955
« LA DANSE DU REQUIN »)
I garo atu ara, i no'o'ia te ta'i tamāroa ki 'Aga'uru, ko Tagaroa tōna igoa poro. Ko te 'akariki mō Rikitea tōna mōtua. 'Akaea-'ua-'ia te ta'i toa'a'ine meitetaki, ko 'Ina-te-kākara tōna igoa poro. Ku pe'etu 'ōna mō tōna 'uru aruta me kōna te tepeiru o te Moana nui a 'Iva. Ko tōna mōtua te toa-mago o te roto. Ka 'akapēperei te mago i tāna toromiki 'ia pāvakavaka i te reira tamāroa, nei ka 'akatura kiki'a 'ōna i 'a iotakao 'akauga nei. Kī atu te mōtua ē : nei 'ē tamike ana koe kiāna, ka tūtaki atu me ka no'o mei te rukuga o te merere tae roa i te mā'iko'iko. Mearā, ka po'o te atare'ure'u, ka 'oki mai ikō nī'ai ki Ko'utupiro, i reira ka tīaki au kiā koe ; nei ka āpoapoa koe 'a takao 'akauga nei mō te mau pō tikitoru, nā reira e porotu koe ka pāvakavaka ta'ana kiāna i te roaga o te rā.
Āpoapoate'ito te takao 'akauga e te teiti kara'i'ia e tōna mōtua, me pērā ïa te tereraga o te utu 'aga, ka tūtaki ko 'Ina-te-kākara i tāna riga i te merere me 'ia 'iti te atare'ure'u, ka 'oki mai 'ōna i te kona vāraga'ia. Peipei tata te pō 'akaopega, 'okia noti te toru o te merere o te iotakao 'akauga. Pērā te 'akapuniga o te terega mō 'Ina-te-kākara.
'Akate'ate'a ko Tagaroa kiāna i mua ki tōna utu tautau'oa mō tōna 'uru tōtogo, ato-noa-te'ito te 'uru meitetaki o 'a toa'a'ine ara, ko 'Ina-te-kākara te 'a'ine meitetaki roa ake, e mata takataka tōna. Koi reka, pua'iri'iri meake rātou, me pēnā tō rātou kirikiritīraga ē : Puineka Tagaroa ē, e matapō roa koe, kakore koe i nānā mari'e kiāna, nā te mea ku 'ao noa mai 'ōna i te merere, nō reira ku toumaki noa koe ē tei meitetaki kōna. Penei ake tei 'aka'iakao terā toa'a'ine 'ia re'ure'u roa ake. 
Kī atu ko Tagaroa ē, pē'ea e porotu vau 'ē kite ana. Kua makara tōna utu 'oa 'a kūpega ara : i mua i te taeraga mai o te toa'a'ine, ka pāpare mari'e koia i te utu puta kouroa 'ia tomo-kore-'ia te turuturutavake ki te utu 'āpoko aiti, 'ia ikei te rā ka amoamoatu ko Tagaroa mō te 'uru aruta o tāna riga.
Pēnā tā rātou 'ētokotokoraga. Makara noa ko Tagaroa 'ia tītiri atu 'a takao 'akaaraga nei mō tōna 'uru ko'orua me te 'akatupuga 'aga 'ou mō muri i'o. 'Ia po'o te merere 'akaopega, tae-pākani-'ia mai ko 'Ina-te-kākara me 'ia 'iti te mā'iko'iko ka 'oki atu ki te paga a tōna mōtua.
Ka tupu'ia te kūpega i te toru o te merere e Tagaroa, 'akarōrogo roa 'ōna i te takao a tōna tautau'oa. 'Ia tae te mā'i'iko, ka pāpare mari'e kōna i tōna no'oga'u i mua i te taeraga mai o te tepeiru ko 'Ina-te-kākara. Moe noa rāua tae roa i te mā'iko'iko, arate'ito te toa'a'ine me ku iroiro atu 'ōna ē : 'A koroio nei, tāku riga ē, te tikaga kiāku 'ē reva ana ; ko 'a rā nei te va'aga 'akaopega 'akatia'ia, nei ka āpoapoa vau i 'a takao 'akauga ara a tōku mōtua, 'ē riro pāpū vau mei 'a'ine 'aka'ere'ere mō koe. 
Kirikiritī atu ko Tagaroa ē : Tāku riga ē, kakore te atare'ure'u i po'o 'aka'ou, e poti, ka tērū kiāna, i reira ai ka 'akata'a tekemo 'ua tāua. Ku 'iga roa ko 'Ina-te-kākara i 'a piritaga ara, ka moe 'aka'ou te teiti. Meamea, tei ku'a me tei mataku roa koia 'ia 'ūnu'i i te puta. Pērā te raruga : kua ao roroa tāku riga ē, kua rapakau koe kiāku, 'a konoga nei kakore au i āpoapoa i 'a takao 'akauga ara, ka tūmate'ia vau e tōku magi.
Ku reva te tepeiru me ku no'o rā ko Tagaroa, 'a koroio nei tei kiki'a roa 'ōna mō 'a 'uru aruta o 'Ina-te-kākara nei, meamea tei garagara me tei akuta'aga koia mō tāna reira kūpega. Ka apu'aka ko 'Ina-te-kākara ki 'a vā'i mago ara. 'Ia tae te toa'a'ine, kī mai nei te mōtua : Tāku tamā'ine ē, ku pāke'e koe ki 'a takao turega ara, mei pa'omoeroa, ka vu'ao vau kiā koe. Tika-ua-to, ku vu'aote'ito.
Reka, tokoto ara te ta'i toa poro'ia e Taiuka, kōna te 'aretoa pūai roa ake nō Magareva. Kore roa atu te tagata kē e porotu ka tūmate kiāna. Ku parai pōtaka ko Taiuka i tōna utu kāiga 'ia 'akatai'uga i te taeraga mai o te ipokino i 'a 'akakotiaga nei. 'A konoga ara, ku nānā koia i te ta'i tino 'ō'ā'ine vevaveva'ia i roto ki te peia'a mago. Nō te 'iti'itiga mō 'a toa'a'ine meitetaki nei, ka tuaki-ruruave'i-'ia te mago e te toa e tōna tao. Ka rua vaeraga tāna : nei ka puta te tao tītiri'ia mō te mago i te toa'a'ine, ka mate'ia ïa koreārā nei kore te 'aretoa ka tītiri atu, ka kai-porotu-roa-'ia te 'ōtai 'ua.
Arapupu noa me ku teka kōna i te ta'i rāgai kē atu. Tuatua te tāmanu, 'akariro kiāna mei tao okooko, virita'i koia i te mago ; ku patu noa rāua. Tuku-tunonike tunonike-'ia te tao ki te peia'a mago, 'akaora'ute'ito te 'a'ine e Taiuka. Tei tamike-roa-'ia te 'aretoa e te 'uru meitetaki o te tepeiru, ku 'akamārō'i 'ōna i te utu etua mō 'a toa'a'ine ara, reituiroto te puiara. 
'A ta'i rā ara, ku rogoatera ko Tagaroa i 'a no'oga nei a 'Ina-te-kākara ki Taiuka. Ku teka kōna ē 'ia 'akatupu i te ta'i raveikaga 'atu'akapoko nui me te 'akatauraga rire-noa-'ia mō 'a utu toa ara. Kua 'akaara'ia te 'anauga kouroa me ko Taiuka noti. Iroiro atu ïa kiā 'Ina-te-kākara ē : Tāku riga ē, te tikaga kiāku 'ia 'ao atu nā te mea ko vau anake o tei oirea mō te tuku 'a kūpega nei. Kirikiritī atu te tepeiru ē : Tāku riga ē, iroa, ka ara, kore te tikaga kiā koe ka 'ao, e 'aga pa'oga 'a mea ra.
Kīata'una ko Taiuka ē : kore 'ē 'aka'urikē'urikē ana, ko vau te toa 'aretamāroa roa ake, ka manukē au. Ku reva 'ōna mō 'a raveikaga nui ara. 'Ia ruruatu te utu tagata kouroa, 'aka'eui atu ko Tagaroa ē : Ko ai te toa e porotu 'ē tuku ana 'a kūpega nei ? Kī-tekemo-'ia ko Taiuka ē, ko vau. 'Akaineine tāna kūpega ma te 'uru oupureka me te moepa'o'o, koi reka ku mā'iti ko Tagaroa i te ta'i toa 'ia matatirotiro ātea kiā Taiuka. 'Atu'akapoko, rukute'ito. Meamea 'ia 'akariaki 'ōna ki va'o, tītiri-ruruave'i-'ia te ta'i pō'atu rerere i ruga kiāna, matete'ito ko Taiuka.
'A konoga ara, tei koakoa roa ko Tagaroa, ku tiakoro koia i te 'akaka'i 'ia tiki kiā 'Ina-te-kākara, peka'ia te tino o Taiuka i te marae, poro-noa-'ia ïa ko te marae mō Taiuka. 'Ia kite te tepeiru 'a mate ara, kua 'ao kōna i tiki i tōna ku'ane, reva atu ki te Teta'a, tūtaki terā toa'a'ine ka rua 'onu nīkoke. 'Aka'euite'ito te 'a'ine ē nei 'ē korae ana te ku'ane ki reira. 
Kirikiritī atu rāua kiāna ē, kore e ku'ane i 'a aranui nei. Tōtonu ta'ana te toa'a'ine kake'ia e te mau 'onu tikirua. Taute'ito kōna ki te Pouaru me ku vāraka'ia te ku'ane o Taiuka. Ku tukino'o koko'i roa ko 'Ina-te-kākara 'ia 'epu mari'e i te ku'ane. I muri i'o, kua ketuketu 'ōna i te 'ōtai 'akamokomokoroa'ia i ruga ki 'a marae nei. 'A konoga ara, ku 'akatina te ku'ane i 'a tino mate nei, ku katave pekini te aumanu kouroa. Aora ! 'Akaorate'ito te tino o 'a toa nei. I reira, tei 'aumatape'au roa ake te utu toa mō 'a tanuga tūpāpaku 'itikē ara, kakore te mā'aro'aro, 'okite'ito te puiara, 'okia noti ko Taiuka me ko 'Ina-te-kākara i tō rāua rokiga. 
'Akatinoga 'uri'ia mei reo magareva e Albert Hugues

'Akatinoraga 'uri'ia mei reo paratāne me mei reo pāniora e Cynthia Hugues 

REO 'ARĀNI - Français

Vivait à 'Aga'uru un jeune homme, le beau Tagaroa dont le père était chef de Rikitea. Il y avait aussi une ravissante jeune fille 'Ina-te-kākara, c'était la beauté des mers, son père, le héros du large, avait la forme d'un requin. Le requin autorisait sa fille à fréquenter le beau garçon à condition qu'elle obéisse strictement à ses ordres. Il avait dit à sa fille : Rejoins Tagaroa si tu le désires et reste avec lui de la tombée de la nuit à l'aube mais dès que le jour poindra, reviens ici, à Ko'utupiro où je t'attendrai ; tu observeras cette règle pendant trois nuits, ensuite tu pourras rester le jour.
La jeune fille obéit aux ordres que son père, le requin lui avait donnés, 'Ina-te-kākara rejoignait son amoureux la nuit et l'aurore venue, retrouvait son père à l'endroit convenu. La troisième nuit arriva, c'était la dernière de l'épreuve et voici comment elle se termina pour 'Ina-te-kākara.
Tagaroa avait raconté sa bonne fortune à ses amis, en s'étendant sur la beauté de 'Ina-te-kākara, la plus séduisante des femmes. Ceux-ci se moquèrent de lui : Tagaroa, mon cher, tu es aveugle, tu n'as pas bien vu cette fille, comme elle ne vient que la nuit c'est ainsi que tu la crois belle, cette magnifique créature est peut-être très laide le jour.
Comment puis-je le savoir, répondit Tagaroa. Ses amis lui suggérèrent une ruse : avant l'arrivée de la jeune femme il fermerait soigneusement toutes les issues de manière que le jour ne puisse pénétrer par aucun interstice, le jour venu, Tagaroa pourrait se rendre compte de la beauté de son aimée.
Ainsi parlèrent ses amis au fils du chef, Tagaroa. Ce dernier se résigna à suivre ces conseils quoique inquiet quant aux suites de cette manœuvre. La nuit suivante, 'Ina-te-kākara arriva comme de coutume et à l'aube retourna à l'endroit où l'attendait son père.
Ce fut la troisième nuit que Tagaroa mit le projet à exécution et il fit ce que ses amis lui avaient conseillé. Dès la chute du jour, avant l'arrivée de la belle 'Ina-te-kākara, il ferma soigneusement sa demeure. Ils dormirent jusqu'à l'aube, la jeune femme s'éveilla et dit : Maintenant, mon aimé, il faut que je parte ; c'est la dernière fois que j'y suis obligée, je serai ensuite définitivement à toi si j'obéis aux ordres de mon père.
Tagaroa répondit à sa belle : Ma chérie, il ne fait pas encore jour, attends l'aube, il sera bientôt temps alors de nous quitter. 'Ina-te-kākara fut prise au piège et se rendormit. Elle fut fort effrayée lorsqu'on ouvrit la porte. Il fait grand jour, dit-elle à Tagaroa, mon amour tu m'as trompée, maintenant que j'ai enfreint la loi de mon père je vais mourir.
La belle partit et Tagaroa resta, sûr à présent de la ravissante beauté de 'Ina-te-kākara, mais il avait du remords de sa ruse, 'Ina-te-kākara se rendit au lieu où l'attendait son père. Lorsqu'elle y parvint le requin y était et lui dit : Ma fille, tu as brisé nos conventions, je vais te manger comme châtiment. Et, le requin la dévora.
Il y avait un guerrier nommé Taiuka, c'était le plus fameux de tous ceux du pays, nul ne pouvait le vaincre, Taiuka faisait un tour sur ces terres, inspectant si aucun rival ne pénétrait à l'intérieur de ses limites lorsqu'il aperçut une femme dont le corps disparaissait déjà à moitié dans la gueule d'un requin. Il plaignait cette beauté et se précipita avec sa lance pour pourfendre le squale. Il avait deux alternatives : si la lance destinée au requin atteignait la femme, celle-ci serait tuée, s'il n'intervenait pas, le requin la dévorerait.
Il réfléchit et décida de procéder d'une autre façon, il coupa au pied du tāmanu (Laurier d'Alexandrie), fit une baguette solide et s'approcha du requin ; ils se battirent ensemble. Taiuka parvint à placer le bâton en travers de la gueule du monstre, il put alors sauver la jeune femme. Ébloui par sa beauté, il remercia les dieux de l'avoir mise sur son chemin et ramena sa nouvelle conquête chez lui.
Un jour vint où Tagaroa apprit que 'Ina-te-kākara vivait chez Taiuka. Il décida d'organiser une grande pêche aux filets avec un concours réservé aux héros. Ils furent tous avisés et Taiuka ne manqua pas d'être sollicité. Il dit alors à 'Ina-te-kākara : Ma chérie, il faut que j'y aille, je suis le seul qui puisse plonger avec ce filet. La belle lui répondit : Mon amour, je te supplie de ne pas y aller, c'est un guet-apens.
Taiuka rétorqua : Ne crains rien, je suis le plus fort des guerriers, je te reviendrai sain et sauf. Il partit pour cette grande manifestation. Une fois tout le monde rassemblé, Tagaroa clama : Qui est le héros qui peut mettre ce filet ? Moi, déclara Taiuka aussitôt. Il prépara son filet se croyant invincible, Tagaroa avait choisi un héros pour surveiller étroitement Taiuka. Celui-ci posa son filet, plongea. Au moment où il vint respirer à la surface, on lui jeta une pierre coupante qui le tua.
Tagaroa fort satisfait, dépêcha un émissaire pour quérir 'Ina-te-kākara, le corps de Taiuka fut apporté au marae (temple polynésien à ciel ouvert), qui depuis porte le nom de marae de Taiuka. La belle 'Ina-te-kākara apprenant la mort de son époux, se mit à la recherche de son âme, elle quitta la maison et se rendit au lieu où les esprits séjournent, elle rencontra en route deux petites tortues, à qui elle demanda si aucune âme ne se trouvait dans les environs.
Aucune n'est venue sur la route, lui répondit-on. La jeune femme continua à chercher, accompagnée des tortues, elle arriva au séjour des âmes et y trouva celle de Taiuka. Elle lui livra bataille pour la capturer et réussit à vaincre, elle se mit alors à la recherche du corps qu'elle trouva au marae. L'âme réintégra le corps qui ressuscita. Tous les guerriers se sauvèrent remplis de crainte, Taiuka et 'Ina-te-kākara rentrèrent chez eux. 
Texte traduit en mangarévien par Albert Hugues
Textes traduits en anglais et en espagnol par Cynthia Hugues

REO PARATĀNE - Anglais

 « LEGEND OF THE SHARK, a Mangarevian Pe'ī » (LAGUESSE Janine, BULLETIN DE LA SOCIETE D'ETUDES OCEANIENNE TOME IX N°12, Décembre, 1955, « LA DANSE DU REQUIN »)

There was a young man living in 'Aga'uru, the handsome Tagaroa whose father was the chief of Rikitea. There was also a beautiful young woman named 'Ina-te-kākara, the beauty of the seas, his dad, the hero of the open sea, had the shape of a shark. The shark allowed his daughter to see the handsome boy provided that she strictly obeys his orders. He had told his daughter: Meet Tagaroa if you desire so, and stay with him from nightfall until dawn but when the sun starts rising, come back here, in Ko'utupiro, where I will be waiting for you; you respect this condition during three nights, then you will be able to stay during the day.

The young woman did exactly what her father, the shark, told her to do, 'Ina-te-kākara met her lover at night and at first light, she got back to her father at the told place. The third night happened, it was the trial last night, and here is how it ended for 'Ina-te-kākara.

Tagaroa had told his friends about his good fortune, enlarging on the beauty of 'Ina-te-kākara, the most attractive of all women. His friends mocked him: Tagaroa, dear, you are blind, you haven't seen the girl really, as she comes to you only at night, this is why you believe she is beautiful, that wonderful creature may be very ugly during the day.

How could I know it, asked Tagaroa. His friends suggested to him a trick: before the young woman arrives, he would carefully close all ways out so the sun light could not penetrate inside from any crack, and when the day comes, Tagaroa should be able to assess the beauty of his beloved.

Thus, was what the friends told the chief's son, Tagaroa. The latter resigned himself to follow their advice, meanwhile worrying on the consequences of this ruse. The following night, 'Ina-te-kākara came as she always comes and at dawn, returned to her father where he was waiting for her.

It was the third night when Tagaroa executed the plan and did what his friends advised him to do. At dusk, before the beautiful 'Ina-te-kākara arrived, he closed his home carefully. They slept over the night until dawn, the young woman woke up and said: now, my love, I need to go; it is the last time I must go, then I would be yours indefinitely if I obey to my father.

Tagaroa replied to his beautiful lady: My darling, the day is not there yet, wait for dawn, soon it will be time to leave each other. 'Ina-te-kākara was trapped and fell asleep again. She was so terrified when the door had been opened. It is day, she told to Tagaroa, my love you fooled me, now that I have broken my father's law, I am going to die.

The woman left and Tagaroa remained there, now sure of the ravishing beauty of 'Ina-te-kākara, but he had remorse about his ruse, 'Ina-te-kākara went to her father where he was waiting for her. When she arrived, the shark was there and he told her: My daughter, you broke our rules, I will devour you as punishment. And so, the shark ate her up.

There was a warrior named Taiuka, he was the most famous of all warriors on the island, no one could vanquish him, Taiuka was walking on his lands, inspecting if none of his rivals penetrate in its borders when he saw a woman whose half of the body was already disappearing in a shark's mouth. He felt sorry for this beauty and ran in with his spear to attack the shark. He had two possibilities: if the spear meant for the shark touched the woman, she would be killed, but if he had done nothing, the shark would have eaten her.

He thought and decided to proceed in another way, he cut at the bottom of a tāmanu tree (Alexandrian laurel), made a solid stick and approached the shark; they fought against each other. Taiuka managed to place the stick in the mouth of the monster, therefore he could save the young woman. Dazzled by her beauty, he thanked the gods for sending her on his path and brought his new conquest home.

One day came when Tagaroa heard that 'Ina-te-kākara lived at Taiuka's. He decided to plan a grand net fishing competition only for heroes. They were all informed of it and surely Taiuka was requested to participate. So, he told 'Ina-te-kākara: My darling, I need to go now, I am the only one who can dive with that fishing net. The beautiful lady replied to him: My love, I beg you not to go, it's a trap.

Taiuka retorted: Fear nothing, I am the strongest warrior, I come back to you safe and sound. He left for the grand competition. Once all were gathered, Tagaroa stated loudly: Who is the hero who can handle the net? I can, declared Taiuka immediately. He prepared his net believing himself invincible, Tagaroa had chosen a hero to watch closely Taiuka. This one threw his net, dived. At the moment he reappeared on the surface to breathe, someone threw him a sharp-edged stone which killed him.

Strongly satisfied, Tagaroa sent an emissary to find 'Ina-te-kākara, Taiuka's body was brought to the marae (a Polynesian open-air temple), which from that moment had been named the marae of Taiuka. When the beautiful 'Ina-te-kākara heard about the death of her spouse, she started looking for his soul, she left the house and went to the place where the spirits were dwelling, she met on her way two small turtles, to whom she asked if no soul was here around.

None had come along the road, one replied to her. The young woman kept looking, the turtles with her, she arrived where the souls were staying and found there the soul of Taiuka. She gave battle to the soul to capture it and succeeded to vanquish, she then started looking for the body whom she found at the marae. The soul returned within the body that revived. All warriors ran away full of fear, Taiuka and 'Ina-te-kākara returned back home.

Text translated in Mangarevan language by Albert Hugues
Texts translated in English and in Spanish by Cynthia Hugues

REO PĀNIORA - Espagnol

« LEYENDO DEL TIBURÓN, un Pe'ī de Mangareva » (LAGUESSE Janine, BULLETIN DE LA SOCIETE D'ETUDES OCEANIENNE TOME IX N°12, Décembre, 1955, « LA DANSE DU REQUIN »)

Vivió en 'Aga'uru un joven, el guapo Tagaroa cuyo padre era jefe de Rikitea. También había una joven encantadora, 'Ina-te-kākara, era la belleza de los mares, su padre, el héroe del altamar, tenía la forma de un tiburón. El tiburón permitió que su hija saliera con el chico guapo, siempre y cuando ella obedezca estrictamente sus órdenes. Le había dicho a su hija: Encuéntrate con Tagaroa si quieres y quédate con él desde el anochecer hasta el amanecer pero tan pronto como llegue el día, vuelve aquí, a Ko'utupiro, donde te estaré esperando; guardarás este comportamiento por tres noches, y después podrás quedarte el día.

La joven obedeció las órdenes que le dio su padre, el tiburón, 'Ina-te-kākara se unió a su amante por la noche y cuando llegó la alba, vuelvo a su padre en el lugar acordado. Llegó la tercera noche, fue la última noche de la prueba y así se terminó para 'Ina-te-kākara.

Tagaroa les había contado a sus amigos de su buena fortuna, exaltando la belleza de 'Ina-te-kākara, la mujer más atractiva. Se rieron de él: Tagaroa, querido, eres ciego, no has visto bien a esta chica, ya que solo viene de noche, así es por eso que crees que ser hermosa, esta magnífica criatura puede ser muy fea durante el día.

Como lo puedo saber, respondió Tagaroa. Sus amigos le sugirieron una artimaña: antes de la llegada de la joven, cerraría cuidadosamente todas las salidas para que el día no puede penetrar por ningún intersticio, llegado el día, Tagaroa podría rendirse cuenta de la belleza de su amada.

Así hablaron sus amigos al hijo del jefe, Tagaroa. Este último se resignó a seguir sus consejos aunque preocupado por las consecuencias de esta maniobra. La noche siguiente, 'Ina-te-kākara llegó como de costumbre y al amanecer regresó al lugar donde su padre lo estaba esperando.

Fue la tercera noche que Tagaroa puso en práctica el proyecto e hizo lo que sus amigos le habían aconsejado. Tan pronto como la noche cayó, antes de la llegada de la bella 'Ina-te-kākara, cerró cuidadosamente su casa. Durmieron hasta el amanecer, la joven se despertó y dijo: Ahora, mi amado, debo irme; esta es la última vez que tengo que hacerlo, estaré entonces definitivamente a ti si obedezco las órdenes de mi padre.

Tagaroa le respondió: Querida mía, aún no es de día, espera al amanecer. Pronto será hora de separarnos. 'Ina-te-kākara fue atrapado y volvió a dormir. Ella estaba muy asustada cuando se abrió la puerta. Es el pleno día, le dijo a Tagaroa, mi amor me has engañado, ahora que he violado la ley de mi padre, voy a morir.

La bella se fue y Tagaroa se quedó, estaba seguro ahora de la encantadora belleza de 'Ina-te-kākara pero estaba arrepentido por su artimaña, 'Ina-te-kākara fue al lugar donde su padre le esperaba. Cuando llegó, era allí el tiburón y le dijo a ella: Mi hija, rompiste nuestras normas, yo voy a comerte como castigo. Y el tiburón la devoró.

Había un guerrero llamado Taiuka, era el más famoso de todos en el país, nadie podía derrotarlo, Taiuka recorrió sus tierras, inspeccionando si ningún rival había entrado dentro sus límites cuando percibió a una mujer cuyo cuerpo desapareció ya a mitad en la boca de un tiburón. Se compadeció de esta belleza y corrió con su lanza para matar al tiburón. Tenía dos alternativas: si la lanza destinada al tiburón alcanzaba la mujer, la mataría, pero si él no intervenía, el tiburón la devoraría.

Pensó y decidió proceder de otra manera, cortó al pie del tamanu (Laurel de Alejandría), hizo un palo sólido y se acercó al tiburón; pelearon juntos. Taiuka logró colocar el palo en la boca del monstruo, luego pudo salvar a la joven. Deslumbrado por su belleza, agradeció a los dioses por ponerlo en su camino y trajo su nueva conquista a casa.

Llegó el día cuando Tagaroa se enteró de que 'Ina-te-kākara vivía en la casa de Taiuka. Él decidió organizar un gran pesca con redes con un concurso reservado para los héroes. Estaban todos informado y Taiuka no dejó de ser contactado. Luego le dijo a 'Ina-te-kākara: Mi amor, tengo que ir, soy el único que puede bucear con esta red. La bella respondió: Mi amor, te ruego que no vayas, es una emboscada.

Taiuka respondió: No temas nada, soy el más fuerte de los guerreros, volveré a ti sano y salvo. Se fue para esto grande evento. Una vez que todos se han reunido, Tagaroa

proclamó: ¿Quién es el héroe que puede poner esta red? Yo, Taiuka dijo de inmediato. Preparó su red creyéndose invencible, Tagaroa había elegido un héroe para vigilar de cerca a Taiuka. Este último dejó su red y se zambulló. En el momento en que llegó a respirar en la superficie, le arrojaron una piedra cortante que lo mató.

Muy satisfecho, Tagaroa envió un emisario para buscar a 'Ina-te-kākara, el cuerpo de

Taiuka fue llevado al marae (templo polinesio al aire libre), lo que desde este momento ha sido nombrado el marae de Taiuka. La bella 'Ina-te-kākara, al enterarse de la muerte de su esposo, comenzó a buscar su alma, salió de la casa y fue al lugar donde se quedan los espíritus, en camino ella se encontró con dos pequeñas tortugas, a quienes les preguntó si no había alma en los alrededores.

Ninguno vino en el camino, respondieron. La joven continuó a buscarla, acompañada de las tortugas, llegó al lugar de las almas y encontró allí la de Taiuka. Ella luchó para capturarla y logró derrotar, así pues comenzó a buscar el cuerpo que encontró en el marae. El alma regresó al cuerpo que resucitó. Todos los guerreros se fueron llenos de miedo, Taiuka e 'Ina-te-kākara regresaron a casa.

Texto traducido en mangareviano por Albert HUGUES

Texto traducido en español por Cynthia HUGUES

'AKAPINAURAGA RĒTERA MAGAREVA - Alphabet mangarévi...
Te motumotumo'aga mō Magareva - L'archipel des Gam...
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://traductiontahitien.com/

Actualités à Mangareva

[estimation_form form_id="1" popup="true"]
COM_PAYPLANS_LOGGER_CRON_START