Ko "Pīna'ina'i" te keu'aeraga teata ora ïa ka tupu ki te 'Are Tau'iti nui ki te koroio ko 19h ki te merere mō te 14 nō Paru-vare-puga me mō te 14 nō Tai'u-karakara 2020 noti. Te moki : "Tō tātou mā'inatearaga".